lekarz rodzinny

Prywatna opieka zdrowotna odrobi straty już w 2021 r.

Wybuch pandemii koronawirusa znacząco wpłynął na funkcjonowanie niemal wszystkich sektorów gospodarki. W efekcie, jak wynika z najnowszego raportu PMR, rynek prywatnej opieki medycznej w 2020 r. zanotował spadek o 6,3%, co przełożyło się to na wartość 55,2 mld zł. Warto jednak zaznaczyć, że w bieżącym roku wydatki prywatne na zdrowie przewyższą te poniesione w 2019 r., prognozują analitycy PMR.

Wzrost zainteresowania indywidualnymi polisami

Według naszych obserwacji, spowolnienie dynamik w 2020 r. w kontekście abonamentów
i ubezpieczeń to efekt gorszej sytuacji na rynku pracy i redukcji części stanowisk, co automatycznie anulowało część polis. To również wynik wzrostu niepewności, co mogło spowodować rezygnację części osób z dodatkowych wydatków. Co więcej, w 2020 r. trudne było pozyskiwanie nowych klientów korporacyjnych, którzy odpowiadają za znaczną część rynku w tych segmentach.

Jednocześnie czynnikiem stymulującym rynek prywatnej opieki zdrowotnej do wzrostu było ogromne obciążenie publicznej służby zdrowia w związku z leczeniem pacjentów z COVID-19, a co za tym idzie, większe trudności w realizacji innych usług w ramach kontraktu z NFZ, zwłaszcza w przypadku świadczeń specjalistycznych. Z tego powodu doszło do wzrostu zainteresowania indywidualnymi abonamentami oraz polisami ubezpieczeń zdrowotnych.

Odrobienie strat w 2021 r

W 2021 r. prognozujemy chwilowy, jednoroczny i niewielki wzrost stopy bezrobocia (opóźniony efekt wpływu pandemii na rynek pracy oraz wynik wsparcia rządowego, które powstrzymało bezrobocie przed wzrostem w 2020 r.), co wraz z nadal obowiązującymi restrykcjami i nadal relatywnie wysoką niepewnością może skutkować zwiększoną koniecznością ograniczania konsumpcji i zwiększania oszczędności, a w konsekwencji, organiczania wydatków związanych ze zdrowiem w bieżącym roku (w porównaniu do sytuacji z 2019 r.).

W efekcie tych czynników, jak również w wyniku powrotu pacjentów do leczenia oraz nagromadzenia się problemów zdrowotnych, spodziewamy się, że w 2021 r. rynek prywatnej opieki zdrowotnej wróci na ścieżkę wzrostu i zwiększy swoją wartość aż o ponad 10%. Będzie to aż 2 mld zł więcej niż w roku 2019. Warto zaznaczyć, że duży wpływ na tę sytuację ma brak spadku wartości na rynku leków w 2020 r. i kontynuacja wzrostu wartości tego segmentu
w bieżącym, 2021 r.

Jak będzie wyglądał rynek prywatnej opieki zdrowotnej w kolejnych latach?

16 września, w Warszawie będzie miało miejsce PMR Forum Private Healthcare 2022, jedyne w Polsce spotkanie najważniejszych graczy na rynku prywatnej opieki zdrowotnej:

  • firm świadczących prywatne usługi medyczne,
  • firm oferujących abonamenty medyczne,
  • firm ubezpieczeniowych,
  • liderów technologicznych.

Podczas wydarzenia skupimy się na przyszłych kierunkach rozwoju biznesu:

  • najatrakcyjniejszych specjalizacjach medycznych,
  • telemedycynie,
  • diagnostyce,
  • najnowszych technologiach stosowanych w medycynie,
  • obszarach potencjału dla nowych technologii,
  • niszach pozostałych do zagospodarowania na rynku.

To właśnie podczas tego spotkania, w module „Kondycja i rozwój sektora” będziemy rozmawiać o przyszłości rynku oraz zaprezentujemy dane z raportu „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2021”.