ubezpieczenie

Z polisą w tornistrze

Dzieci i młodzież już wkrótce wrócą do szkół. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego warto pomyśleć o ich bezpieczeństwie i wyposażyć dziecko w polisę NNW. Takie rozwiązanie pozwoli zabezpieczyć uczniów przed przykrymi skutkami wypadków, zarówno tych mających miejsce w szkole, jak i poza nią.

Każdego roku notuje się kilkadziesiąt tysięcy wypadków w placówkach oświatowych z udziałem dzieci. Wypadki te najczęściej wiążą się ze złamaniami, zwichnięciami, skręceniami lub stłuczeniami kończyn. Zdarzały się również wypadki śmiertelne. Najwięcej incydentów miało miejsce na sali gimnastycznej, podczas zajęć sportowych, na korytarzach i schodach, a także boiskach i placach zabaw. Pandemia sprawiła, że w ostatnim czasie dzieci uczyły się albo zdalnie albo hybrydowo, co dodatkowo przyniosło kolejne zagrożenie, związane z incydentami w świecie wirtualnym. Jak można uchronić swoje dziecko przed skutkami takich zdarzeń?

Ubezpieczenie grupowe czy indywidualne ?

Bardzo często placówki oświatowe decydują się na wykupienie grupowego ubezpieczenia NNW dla swoich uczniów. Szkoły wybierają towarzystwo, sumę ubezpieczenia, a także zakres ochrony i wysokość składki. Warto pamiętać, że takie ubezpieczenie jest fakultatywne i nie zawsze możemy w tym zakresie liczyć na decyzję szkoły. Dlatego warto samodzielnie wyposażyć dziecko w polisę indywidualną i dostosować jej zakres do potrzeb własnych i swojego dziecka.

Polisy szkolne przeważnie gwarantują jedynie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Charakteryzują się też one wąskim zakresem świadczeń i niskimi sumami ubezpieczenia. Wybierając ubezpieczenie dla swojego dziecka, warto podejść do tematu kompleksowo i wyposażyć pociechę w ubezpieczenie NNW z bogatym assistance medycznym i świadczeniami rehabilitacji – mówi Marcin Zieliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Europ Assistance Polska.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Przed wykupieniem polisy, rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na zakres umowy ubezpieczeniowej.  Wymiar ochrony różni się bowiem w zależności od poszczególnych ubezpieczycieli. Najczęściej  polisy obejmują zdarzenia, do których doszło na terenie placówki oświatowej, czy w drodze do lub ze szkoły. Na rynku dostępne są też ubezpieczenia, których szerszy zakres dotyczy również wypadków powstałych podczas kolonii, obozów i „zielonych szkół”, a także chroni dzieci podczas zajęć pozaszkolnych, wakacji czy ferii.

Podczas wyboru odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, warto dodatkowo zwrócić uwagę, czy oferta zawiera świadczenia assistance. Ubezpieczenie zawierające pakiet assistance zapewnia nie tylko odszkodowanie na wypadek uszczerbku na zdrowiu, ale także niezbędną pomoc tuż po zdarzeniu: wizytę lekarza, opiekę pielęgniarską, dostarczenie leków czy korepetycje z lekcji opuszczonych w związku z dłuższą hospitalizacją. Bardzo ważna jest również pomoc w organizacji i  prowadzeniu rehabilitacji.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że dzieci musiały przejść na zdalną formę nauczania. Zwiększyło to znacznie czas spędzany przed komputerem, a tym samym  ryzyko wystąpienia incydentów cybernetycznych. W dzisiejszych czasach duża część naszego życia odbywa się w rzeczywistości online. Niestety świadomość zagrożeń, jakie mogą pojawić się w wirtualnym świecie, jest ciągle niewystarczająca.

Większość dorosłych osób ma mylne przekonanie, że w sieci jest bezpieczna. Tym bardziej warto podkreślić, na jak duże zagrożenie narażone są dzieci. Dlatego to właśnie na rodzicach spoczywa dbanie o to, by w bezpieczny sposób korzystały z internetu. Dobre polisy zapewniają odpowiednie wsparcie m.in. przy założeniu blokady rodzicielskiej, przeprowadzeniu monitoringu sieci i usunięciu oraz zatrzymaniu rozprzestrzeniania się publikacji na temat dziecka w Internecie, a także organizacji wizyty dziecka u psychologa – dodaje Marcin Zieliński.

Przygotowując dziecko do nowego roku szkolnego, warto zainwestować nie tylko w nowe podręczniki i plecak, ale także w dobre ubezpieczenie NNW z pakietem assistance, może być ono bardzo pomocne.