pomoc finansowa

Santander Leasing udziela kolejnych pożyczek dla klientów MŚP dotkniętych Covid

Santander Leasing podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Dzięki niemu Spółka od 6 września udziela finansowania przedsiębiorcom z województwa pomorskiego o dodatkowe 40 mln. Środki z tej puli pomocowej pochodzą z funduszu REACT- EU.

W ramach podpisanej umowy, do końca 2021 r. Santander będzie oferować wsparcie w postaci nieoprocentowanego finansowania dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego w formie pożyczki płynnościowej.

– Uruchomione przez nas finansowanie jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających maksymalnie 250 pracowników o rocznym przychodzie nieprzekraczającym 50 mln EUR. Wykażą, że konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały problemy przedsiębiorcy z płynnością lub przedsiębiorca jest zagrożony taką sytuacją – wskazuje Marcelina Szuksztul, dyrektor biura zarządzania ryzykiem finansowym w Santander Leasing. – Jest to już drugi etap naszej współpracy z BGK. W zeszłym roku podobną pomoc oferowaliśmy firmom w ramach puli środków pomocowych wynoszących 75 mln zł. Zależy nam na tym, aby środki finansowe w ramach trwającego programu zostały wykorzystane na ważne społecznie cele, takie jak wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, utrzymanie miejsc pracy i zapłata wynagrodzeń dla pracowników –  dodaje.

Cel pożyczek

Pożyczki płynnościowe z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pozyskane przez przedsiębiorcę środki mogą zostać przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia pracowników (w tym także składki ZUS, US), koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych oraz zobowiązań handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury, zakup towarów czy też zobowiązania.

Jakie wymagania trzeba spełnić?

Santander Leasing udziela Pożyczek Płynnościowych POIR dla firm z segmentu MŚP, które mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, niezależnie od branży prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy nie poniosą kosztów otrzymanego finansowania, gdyż pożyczki zwolnione
są z oprocentowania oraz opłat i prowizji za ich udzielenie i obsługę. Okres udzielonego finansowania może trwać od 12 do 72 miesięcy. Istnieje również możliwość uzyskania karencji spłaty rat kapitałowych przez okres 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty pożyczki. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą skorzystać z wakacji kredytowych jeśli chodzi o spłatę rat kapitałowo-odsetkowych w wymiarze raz do roku przez okres 4 miesięcy, w pierwszym i drugim roku pożyczki.

Obsługa programu przez Santander Leasing w przeważającej mierze prowadzona będzie zdalnie, a firmy zainteresowane pozyskaniem wsparcia finansowego mogą składać wnioski do Santander Leasing w formie elektronicznej przez portal obsługi klienta eBOK24.